top of page

Privacybeleid

Belangrijke mededeling betreffende gegevensverwerking in verband met Google Analytics.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die door deze site worden verzameld, buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna "Google" genoemd. 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om de analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt doorgaans overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" op deze site. De extensie garandeert anonimisering van het IP-adres door inkorting en sluit daarom elke directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van sitebezoekers die zich bevinden in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de bezoeker van de site naar de servers van Google verzonden en in de VS ingekort. Het IP-adres, dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt met behulp van Google Analytics, wordt niet door Google samengevoegd met andere Google-gegevens. 

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere website- en internetgerelateerde diensten aan de site-exploitant te leveren (Art. 6, 1. f, AVG) ). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. De belangen van gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

Google LLC heeft gecertificeerde naleving van het  Privacy Shield EU-USA, en biedt een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die zijn verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookie, bijvoorbeeld gebruikers-ID, advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens die de bewaardatum hebben bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd.

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling in de browser te selecteren. Bezoekers van de site kunnen ook voorkomen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in hun browser:  http : //tools .google.com/dlpage/gaoptout. 

De sitebezoeker kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" geplaatst waarmee de bezoeker van de site niet kan worden gevolgd tijdens het browsen op de site.

Voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden voor deactivering, zie het privacybeleid van Google ( https://policies.google.com/privacy ) evenals de instellingen van Google Ads ( https: //adssettings.google.com/authenticated ).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om door mensen gemaakte invoer te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Dit omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Voor dit doel worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie - of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door reCAPTCHA door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:   https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Door de reCAPTCHA-service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

bottom of page